โครงการ “เราชนะ”

สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สูงสุด 9,000 บาท
เปิดลงทะเบียนเวลา 06.00-23.00 น.

วิธีเข้าร่วมโครงการเราชนะ

สำหรับประชาชน

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนกดลงทะเบียน
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่ง
ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
และโครงการคนละครึ่ง

ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ในระบบโครงการเราชนะ กรุณากดตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับประชาชน

1
สมัครเข้าร่วมโครงการ
สมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราชนะ.com
2
กดตรวจสอบสิทธิ
กดตรวจสอบสิทธิ
3
กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
4
ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
5
สมัครเข้าร่วมโครงการ
เฉพาะผู้ที่ไม่อยู่ในระบบโครงการภาครัฐตามที่โครงการเราชนะกำหนด จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่

สำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเราชนะ

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
ร้านค้าที่เข้าร่วม
โครงการคนละครึ่ง
ร้านค้าธงฟ้าฯ
ร้านค้าธงฟ้าฯ
ร้านค้าเราชนะ
ร้านค้าเราชนะ (เช่น รถรับจ้าง
รถจักรยานยนต์สาธารณะ และบริการ
รายย่อย ที่มีสถานประกอบการ)

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับร้านค้า

(เฉพาะผู้ประกอบการประเภทบริการ เช่น รถรับจ้าง รถจักรยานยนต์สาธารณะ และบริการรายย่อย ที่มีสถานประกอบการ)
1
มีบัญชีธนาคารกรุงไทย แบบบุคคลธรรมดา
มีบัญชีธนาคารกรุงไทย แบบบุคคลธรรมดา
2
สมัครแอปพลิเคชั่นถุงเงิน
สมัครแอปพลิเคชั่นถุงเงิน ณ สาขา ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
4
สมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับร้านค้า
สมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับร้านค้า
5
กรอกข้อมูลเจ้าของกิจการผู้สมัคร
กรอกข้อมูลเจ้าของกิจการผู้สมัคร
6
ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน
ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชั่นถุงเงิน
7
ระบุเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย
ระบุเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่ผูกไว้กับแอปพลิเคชั่นถุงเงิน
8
ตรวจสอบคุณสมบัติ
เจ้าหน้าที่โครงการฯ ติดต่อผู้สมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ
9
แจ้งผลการสมัคร
โครงการฯ แจ้งผลการสมัครผ่านทางระบบ SMS
10
เข้าระบบแอปฯ พลิเคชั่นถุงเงินเพื่อรับเงินสิทธิเราชนะ
เข้าระบบแอปฯ พลิเคชั่นถุงเงินเพื่อรับเงินสิทธิเราชนะ
Copyright © 2021
ถาม-ตอบ